Bonton za vozače

Vozačice i vozači,
Pokušajmo vlastitim primjerom i ponašanjem u prometu učiniti sve da što je moguće više utječemo na smanjenje emisije stakleničkih i drugih štetnih plinova kako bi život nama i našim pokoljenjima bio ugodniji, a ponašajući tj. vozeći u skladu s Eko normama vi ostvarujete velike uštede čak do 30%, što je posebno danas u uvjetima recesije veoma bitno i s tog aspekta.

Kako voziti ?

- Kontrolirajte tlak u vašim gumama
– Opuštena vožnja
– Stvaranje prostora vlastitog odlučivanja
– Mijenjanje stupnjeva prijenosa kod niskih brojeva okretaja motora
– Iskorištenje zamaha i uložene energije
– Isključivanje rada motora gdje je to sigurno i opravdano
– Odstranjivanje nepotrebnog tereta iz i s vozila
– Održavanje vozila u izuzetno dobrom stanju

Nije bitno dali ste već vozač ili ćete postati, obratite nam se i mi ćemo Vam pružiti sve kako bi i Vi bili pozitivni prema trendu stvaranja boljeg, ugodnijeg i sigurnijeg življenja. Postanite i Vi EKO – VOZAČ. Za dodatne informacije nazovite našeg stručnog voditelja, na tel. 098 265 781 ili na našu e-mail adresu pošaljite upit.

 

ADBLUE

AdBlue je otopina uree u vodi i sadrži 32,5 posto uree i 67,5 posto destilirane vode. Sastav i kvaliteta definirani su standardom ISO 2241 odnosno DIN 70070. Udio različitih metala ne smije prelaziti 0.2 mg/kg kako se ne bi oštetio SCR katalizator.

Pojavljuje se i naziv AUS32 (Aqueous Urea Solution 32%, odnosno vodeni rastvor uree od 32%) te također i DEF (odnosno Diesel Exhaust Fluid). AdBlue je relativno podložan temperaturnim utjecajima pa ga je nužno skladištiti u odgovarajućim uvjetima kako bi se zadržala tražena kvaliteta (smrzava se na -11,5 stupnjeva).

ulijevanje adblua

Kako radi diesel motor?

Motor u taktu usisa usisava zrak čiji tlak prilikom kompresije raste do 50 bara, a temperatura na oko 550 stupnjeva. U tako stlačeni i vrući zrak ubrizgava se gorivo koji trenutno isparava i zapaljuje se, pri čemu dolazi do naglog rasta tlaka (do 250 bara) i temperature (u nekim dijelovima cilindra i do 2.500 stupnjeva). Iako se radi o ekstremnim vrijednostima one u pravilu ne oštećuju motor jer se radi o vrijednostima temperature na određenima mjestima u cilindru koje se naglo smanjuju kako se klip kreće prema dolje.

Osim tlaka i temperature kao glavnih posljedica izgaranja goriva, pojavljuju se i brojni produkti izgaranja, nekoliko desetaka različitih kemijskih spojeva te krute čestice čađi. Budući da je gorivo ugljikovodik glavni produkti izgaranja su spojevi ugljika (CO, CO2), vodena para (H2O) te određena količina neizgorenih ugljikovodika (HC). Kako usisani zrak sadrži 79% dušika u uvjetima visoke temperature dolazi do spajanja molekula dušika i kisika i stvaranja vrlo opasnih dušičnih oksida (NOx). Gotovo svi produkti izgaranja koji nastaju u cilindru motora, osim vodene pare, su otrovni, kancerogeni ili na neki način ekološki neprihvatljivi.

Godine 1988. Europska ekonomska zajednica usvojila je direktivu 88/77/EEC kojom se definira Euro 0 odnosno Euro I norma u kojoj se po prvi put definiraju količine najvažnijih produkata izgaranja: ugljični monoksid (CO), neizgoreni ugljikovodici (HC), dušični oksidi (NOx) i krute čestice (PM).

Kako su norme postajale sve strožije tako su i zahvati na motoru postajali sve zahtjevniji, što je iniciralo uvođenje turbina s varijabilnom geometrijom odnosno rješenja poput povrata ispušnih plinova (EGR) u cilindar. Ipak, uskoro su iscrpljene mogućnosti postizanja traženih limita štetnih tvari samo zahvatima na motoru pa su se morali ugraditi uređaji za naknadnu obradu ispušnih plinova poput oksidacijskih katalizatora, filtera čestica i sl. Uvođenje Euro 4 norme je bila jedna od prekretnica koja je postavivši (za to vrijeme) stroge standarde po prvi put inicirala pojavu i SCR tehnologije.

SCR-tehnologija

Neki proizvođači su se za dobivanje Euro 4 i Euro 5 norme služili samo SCR (Selective Catalytic Reduction) tehnologijom bez korištenja EGR-a. Radi se o relativno jednostavnom, ali vrlo efikasnom rješenju prilikom koje se u ispuh ubrizgava otopina uree (poznata pod trgovačkim nazivom AdBlue) od koje nastaje amonijak koji se veže s NOx pri čemu nastaje neopasni dušik i vodena para. No ovakvo rješenje, osim ugradnje posebnog SCR katalizatora zahtjeva ugradnju dodatnog spremnika za AdBlue kojeg se mora također dopunjavati. Potrošnja AdBlue dodatka je oko 5% potrošnje goriva.

princip scr

Obzirom na iznimno niske količine štetnih sastojaka u ispuhu većina proizvođača je za postizanje Euro 6 norme odlučila kombinirati i EGR i SCR. Tako se uz pomoć EGR-a smanjuje količina NOx, ali se mora ugraditi i SCR katalizator da bi se NOx u potpunosti eliminirao.

Naravno tu je i filter čestica koji se redovito regenerira (najčešće automatski osim u posebnim režimima vožnje) zbog nešto veće količine čestica koje ima EGR tehnologija.

Neki proizvođači koriste samo SCR što znači da ispuh relativno malo čestica (no svejedno je nužan filter) te SCR katalizator koji u ovom slučaju koristi nešto veću količinu AdBlue dodatka jer je nužno eliminirati veću količinu NOx.